Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού

Ο Δήμος Κορυδαλλού πιστεύοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός χωρίς μόρφωση και γνώση, προχώρησε το Γενάρη του 1985 στη δημιουργία Δανειστικής Βιβλιοθήκης-Αναγνωστηρίου, που σήμερα στεγάζεται στο ισόγειο του Πολιτιστικού Κέντρου "Μελίνα Μερκούρη". Η συλλογή της απαριθμεί πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων, η ταξινόμηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα DEWEY και η διαχείρισή τους μέσω του ηλεκτρονικού ταξινομικού συστήματος ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Η συλλογή εμπλουτίζεται με βιβλία σύμφωνα με τις ανάγκες των αναγνωστών της και ανταποκρίνονται στο σκοπό της βιβλιοθήκης. Στις συλλογές των ενηλίκων περιλαμβάνονται εγκυκλοπαίδειες, βιβλία και περιοδικά πάνω σε θέματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ενώ στις συλλογές για παιδιά προσχολικής ηλικίας και ηλικίας 10 έως 12 χρόνων, βιβλία προσεκτικά επιλεγμένα που τα βοηθούν να πλησιάσουν το καλό βιβλίο, να μάθουν να διαβάζουν, να αναπτύξουν το γλωσσικό και αισθητικό τους κριτήριο, να αποκτήσουν στέρεες γνώσεις. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορυδαλλού, συμβάλλει δημιουργικά σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Καθώς η επίδραση των νέων τεχνολογιών για παροχή σύγχρονων υπηρεσιών πληροφόρησης δεν την αφήνει ανεπηρέαστη, εντάσσεται το 2006, στην Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου της σε τοπικό επίπεδο ως δομικής μονάδας του Κέντρου Πληροφόρησης. Με την ένταξή της στο Πρόγραμμα, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του νέου δυναμικού της ρόλου, ως κέντρου πρόσβασης στις πηγές πληροφόρησης, που αποτελεί και το βασικό ζητούμενο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ποικίλες πηγές και μέσα πληροφόρησης και παρέχοντας υποστήριξη προκειμένου το κοινό να είναι σε θέση να εντοπίζει, να αξιολογεί, να απομονώνει, να συνθέτει και να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις της οργανωμένης πρόσβασης στις οργανωμένες πηγές και μέσα πληροφόρησης που διαθέτει. Ταυτόχρονα παρέχει υποστήριξη στους χρήστες της προκειμένου να είναι σε θέση να εντοπίζουν, αξιολογούν, απομονώνουν, συνθέτουν και χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν. Στις μέρες μας η Δημοτική βιβλιοθήκη Κορυδαλλού προσαρμόζεται σε μια νέα πραγματικότητα που τη χαρακτηρίζει ένα εξελισσόμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον πληροφόρησης. Έχοντας ως σαφή προσανατολισμό μέσω της προσφοράς καλά δομημένων υπηρεσιών την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών της συμμετέχει ενεργά στην υπηρεσία του , που αναπτύχθηκε στο Πλαίσιο της Πράξης . Με την ένταξη της στο νέο αυτό περιβάλλον πληροφόρησης προσδοκά σε μια αποτελεσματικότερη και πιο σύγχρονη διαχείριση των συλλογών της αλλά κυρίως στην εξασφάλιση δυνατοτήτων αναζήτησης και πρόσβασης του χρήστη στο εύρος και την ποικιλομορφία του υλικού που τις παρέχει ο ενιαίος χώρος πληροφόρησης.